اين دو زن

با گذشت بيش از ده سال از ورود دختر رئيس‌جمهور اسبق ايران به عرصه سياسي، كه موجب وارد آمدن هزينه‌هايي به هاشمي رفسنجاني شد، فعاليت‌هاي سياسي همسر رئيس دفتر رئيس‌جمهور، دكتر احمدي‌نژاد را با موجي از انتقادات روبه‌رو كرده است.

23601.jpgيك كارشناس سياسي ضمن بيان اين مطلب، اظهار داشت: عملكرد فائزه هاشمي و فاطمه رجبي در دفاع افراطي از رؤساي جمهور وقت، موجب شده است تا با توجه به احساساتي بودن مواضع سياسي آنان و روابط خانوادگي اين دو زن، عملكرد آنان، اثر منفي بر جايگاه رئيس‌جمهور وقت بگذارد.

اين كارشناس افزود: اين در شرايطي است كه هم آقاي هاشمي رفسنجاني و هم آقاي احمدي‌ن‍‍ژاد، عملكرد اين دو زن را مستقل از خود ارزيابي كرده و مي‌كنند، اما تجربه قضاوت افكار عمومي نشان مي‌دهد كه در پايان عملكرد اين افراد به حساب رؤساي جمهور گذاشته خواهد شد و مردم، استفاده از مواضع افراطي زنان را تفكيكي براي كاهش هزينه حمله به منتقدان مي‌دانند.

وي در پايان گفت: به هر اندازه‌اي ورود فائزه هاشمي به مجلس پنجم و فعاليت سياسي در درازمدت در جهت منافع و مصالح آقاي هاشمي رفسنجاني تمام شد فعاليت سياسي فاطمه رجبي و حضور وي در جريانات سياسي به نفع دكتر احمدي‌نژاد تمام مي‌شود.

/ 0 نظر / 11 بازدید